Σάββατο, Νοεμβρίου 17, 2007

1, 10, 1000^4 αντιστασιακοί

Πολυτεχνείο, το κρυφό σχολειό της μεταπολίτευσης.

1 σχόλιο: